Cine completeaz? formularul 394


Ordinul ANAF nr. 3769/2015 prevede c? declara?ia 394 trebuie completat? ?i depus? de c?tre:

1. Persoanele impozabile nregistrate n scopuri de TVA n Romnia ?i care sunt obligate la plata taxei, pentru opera?iuni taxabile cu cota prev?zut? de Codul fiscal.

  • n acest sens, declara?ia trebuie depus? pentru orice opera?iune taxabil? pentru care este emis? o factur?, inclusiv pentru avansuri sau pentru opera?iunile la care se aplic? sistemul TVA la ncasare
  • Declara?ia trebuie s? con?in? facturile emise n perioada de raportare, inclusiv cele care au nscris? men?iunea taxare invers? sau TVA la ncasare.
  • n acela?i timp, n declara?ie trebuie nscrise att baza impozabil? ?i TVA aferente facturilor emise prin autofacturare, ct ?i valoarea total? a bonurilor fiscale, inclusiv facturile simplificate ?i bonurile fiscale care ndeplinesc condi?iile unei facturi simplificate, indiferent dac? au sau nu nscris codul de nregistrare n scopuri de TVA al beneficiarului;

2. Persoanele impozabile nregistrate n scopuri de TVA n Romnia, care realizeaz? n Romnia achizi?ii de bunuri sau servicii.

  • n acest caz, declara?ia trebuie s? con?in? facturile primite n perioada de raportare, inclusiv cele care au nscris? men?iunea taxare invers? sau TVA la ncasare, precum ?i borderourile de achizi?ii de bunuri ?i filele din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol n cazul achizi?iilor efectuate de la persoane fizice.
  • Mai mult, n formularul 394 trebuie s? apar? valoarea total? a facturilor simplificate ?i a bonurilor fiscale care ndeplinesc condi?iile unei facturi simplificatedac? au nscris codul de nregistrare n scopuri de TVA al beneficiarului.

Termenul de depunere ?i perioada de raportare

Declara?ia 394 se va depune, n 2016, ca ?i pn? acum, n data de 25 a lunii urm?toare ncheierii perioadei de raportare declarate pentru depunerea decontului (lunar, trimestrial), chiar ?i n cazul n care n acea perioad? nu au fost realizate opera?iuni de natura celor care fac obiectul declara?iei.

Avnd n vedere c? Ordinul ANAF nr. 3769/2015 intr? n vigoare abia la 1 aprilie 2016, n lunile ianuarie ?i februarie, formularul declara?iei 394 va fi cel valabil n 2015, iar ncepnd cu declara?ia lunii martie va fi folosit? varianta 2016 a formularului 394.

Astfel, contribuabilii care au perioada fiscal? luna calendaristic? vor depune pentru lunile ianuarie ?i februarie 2016 declara?ia 394 prev?zut? n Ordinul ANAF nr. 3596/2011. De men?ionat c?, pn? la data de 25 aprilie 2016 inclusiv, ace?tia sunt obliga?i s? depun?declara?ia n noul format ?i s? nlocuiasc? astfel declara?iile depuse anterior pentru lunile ianuarie ?i februarie.

Ordinul ANAF nr. 3769/2015 mai prevede c? declara?ia se depune n format electronic sub forma unui fi?ier PDF, care are ata?at fi?ierul XML, disponibil pe site-ul ANAF. Formularul poate fi depus prin mijloace electronice de transmitere la distan??, pe portalul e-Romnia, numai n cazul n care pl?titorul de?ine un certificat calificat, eliberat n condi?iile Legii nr. 455/2001 privind semn?tura electronic?.

n acela?i timp, Ordinul ANAF prevede c? declara?ia poate fi depus? ?i n format electronic, pe suport electronic, nso?it de formularul 394 n format hrtie (doar prima pagin?), semnat ?i ?tampilat, direct la registratura organului fiscal competent sau poate fi comunicat? prin po?t? cu confirmare de primire.

Ce este nou la modul de completare a declara?iei 394

Varianta valabil? din aprilie 2016 a formularului 394 privind livr?rile ?i achizi?iile pe teritoriul na?ional n anul 2016 va necesita un efort suplimentar pentru completare ?i depunere, potrivit consultantului fiscal Adrian Ben?a.

Declara?ia va fi mai greu de completat avnd n vedere faptul c? tranzac?iile societ??ii sunt defalcate lund n considerare toate posibilit??ile existente n Codul fiscal. Pentru livr?rile supuse tax?rii inverse sunt 12 casete, n func?ie de fiecare bun supus tax?rii inverse (cereale ?i plante tehnice, de?euri, material lemnos, telefoane mobile, microprocesoare, console ?i jocuri etc.).

n acela?i timp, ?i achizi?iile supuse tax?rii inverse au fost defalcate pe sortimentele de bunuri achizi?ionate de persoana impozabil?.

In noua variant? a formularul 394, livr?rile ?i prest?rile de servicii pe teritoriul na?ional efectuate de persoana impozabil? se defalc? prin prezentare de c?tre:

  • Clien?i cump?r?tori ce aplic? sistemul de TVA cu exigibilitate normal?;
  • Clien?i cump?r?tori ce aplic? sistemul de TVA cu plata la ncasare.

Apoi, structura de vnzare este defalcat? n func?ie de cota de TVA aplicabil?, cu alte cuvinte:

  • TVA de 20%;
  • TVA de 9%;
  • TVA de 5%.

Ce trebuie s? declare persoana impozabil? n noul formularul 394

ncepnd din acest an, persoana impozabil? trebuie s? completeze n declara?ia 394 date referitoare la plaja de facturi aferent? perioadei de raportare, precum ?i num?rul total de facturi emise n perioada de raportare, aici fiind incluse ?i facturile stornate, anulate sau autofacturile.

Not?: Elementele bonurilor fiscale, cnd valoarea este pn? n 100 de euro sau, cu acordul autorit??ilor fiscale, pn? n 400 de euro inclusiv TVA, conduc la ndeplinirea unei func?ii de factur? simplificat?.

Din 2016, n declara?ia 394 vor fi declarate toate bonurile fiscale emise, fie ele facturi simplificate, fie cele pe care nu se precizeaz? codul de identificare al cump?r?torului, att ca num?r total de bonuri fiscale, ct ?i ca valoare.

Un element de noutate l reprezint? ?i obliga?ia declar?rii unor situa?ii ce nu ?in neap?rat de sistemul de TVA. Se vor declara achizi?iile de bunuri ?i servicii de la persoane din sectorul agricol ce au ca document justificativ, de la caz la caz, carnetul de comercializare a produselor, facturi sau borderouri de achizi?ie.

De asemenea, n varianta valabil? n 2016 a formularului 394 vor trebui s? fie declarate ?i achizi?iile ?i livr?rile c?tre persoane nenregistrate n scopuri de TVA, defalcate pe ?ara de reziden?? a beneficiarului.

Dac? n decontul perioadei, persoana impozabil? nregistreaz? TVA de rambursat, aceasta va completa dou? tabele cu achizi?iile ?i livr?rile pe categorii principale de tranzac?ii pentru a explica motivul nregistr?rii unei sume TVA de rambursat. 


Sursa material: avocatnet.ro